Skip to content
de golfspeciaalzaak van zuid - west nederland

Privacyverklaring – Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum

Wij hechten bijzonder veel waarde aan het vertrouwen dat u in Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum stelt en alle persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwd, zullen met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld worden.
Daarom leggen wij in dit document uit hoe wij omgaan met uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen met betrekking tot ons privacy beleid, kunt U contact opnemen met:
Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum
Grensweg 21
4411 ST Rilland-Bath
ego22@zeelandnet.nl

Verwerkingsdoeleinden
Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer zoals klantenadministratie, opvolgen van offertes, bestellingen en leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en nieuwsbrieven.

Rechtsgronden van verwerking
Wanneer U een offerte aanvraagt of een bestelling doet bij Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum, zullen wij een aantal persoonsgegevens van u vragen teneinde uw aanvraag / bestelling te kunnen behandelen, zoals uw e-mail adres en adresgegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

De betaling van de artikelen die U bij Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum bestelt, kan op twee manieren:
1) U betaalt via “iDeal”: voor het behandelen van uw elektronische betalingen, online en offline betalingen op onze website, maken wij gebruik van de diensten van “iDeal”.
U wordt hiervoor verder geleid naar de beveiligde server van iDeal waar U de noodzakelijke gegevens voor uw betaling worden gevraagd. Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum heeft geen toegang tot deze gegevens en kan ze ook niet raadplegen.
2) U betaalt met een bankoverschrijving rechtstreeks aan Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum: dit gebeurt niet via onze website maar gewoon via een bankoverschrijving, waarvoor U uw eigen (internet)bank gebruikt en dit nadat U van ons een factuur heeft ontvangen.
U hoeft hiervoor dus geen financiële gegevens aan ons ter beschikking te stellen of via onze website te verzenden. De betaling doet U via uw eigen beveiligde betalingsprogramma van uw eigen bank.
Achteraf betalen: als U uw bestelling na levering van de goederen wenst te betalen, kunnen we eventueel uw kredietwaardigheid toetsen waarbij we gebruik kunnen maken van externe bureaus die uw gegevens enkel voor dit doel mogen gebruiken. 
Wanneer uw factuur niet op de vervaldag betaald wordt is het mogelijk dat wij, of een derde partij; contact opnemen met U via e-mail, telefonisch of per brief om U aan de vervaldag te herinneren. Wanneer onze factuur na deze herinnering niet betaald wordt kunnen we Uw gegevens doorgeven aan onze advocaat of aan een incassobureau en/of deurwaarder die deze niet betaalde factuur voor ons zal innen.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, dit onder andere op het gebied van boekhouding (minimaal 7 jaar).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te krijgen of de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een ander bedrijf.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- een e-mail te verzenden aan ego22@zeelandnet.nl

Direct marketing
Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum kan uw persoonsgegevens gebruiken voor intern marktonderzoek, statistische doeleinden en om U via e-mail op de hoogte te houden van ontwikkelingen m.b.t. onze website en haar inhoud, zoals het aanbod van nieuwe producten, aanbiedingen en nieuwsbrieven. Deze persoonsgegevens zullen echter onder geen beding aan derden verstrekt of verkocht worden voor marketingdoeleinden.

Communicatie & Marketing (nieuwsbrieven, mailingen en evenementen)
Wij vinden het belangrijk om met onze klanten, of potentiële klanten en relaties contact te houden. Daarvoor kunnen wij onderstaande gegevens gebruiken, die actief door U zelf zijn verstrekt. Deze gegevens worden bewaard zolang U uw toestemming heeft gegeven. U kunt zich eenvoudig via iedere nieuwsbrief, mailing of uitnodiging voor een evenement uitschrijven uit ons systeem. Voor deze mailing kunnen wij gebruikmaken van Naam, Adres en Woonplaatsgegevens (NAW); Telefoonnummer(s); E-mailadres; 


Wijzigen van privacyverklaring
Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is in dit kader aan te raden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat U kennis heeft van enige wijzigingen. Daarnaast zullen wij U per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring.

Andere websites
De website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij. 

Klachten 
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Europe Golf Outlet en EGO Try, Buy & Fittingcentrum uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, horen wij het graag: ego22@zeelandnet.nl 

Back to top
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.